ראשי > התמחות בתובענות ייצוגיות:
צור קשר

התמחות בתובענות ייצוגיות:

איזנברג גולדמן מייצגת בהליכי תובענות ייצוגיות בתחומי התמחותה תובעים, לרוב פרטיים, אשר ניזוקו באופן קטן יחסית בתשלום המס ששילמו לעירייה, לרוב עקב העלאה או עדכון או השתת מס באופן שאינו תואם את הוראות החוק.

לרוב אין לתובע הצדקה כלכלית לנקוט בהליך לשם מימוש זכויותיו, על העלויות והמשאבים הכרוכים בניהולו, אלמלא חוק תובענות ייצוגיות. חוק זה נותן בידיו כלי מרתיע אל מול הרשויות: לייצג קבוצה גדולה שחבריה נפגעו מן הרשות באופן הדומה לפגיעה שנגרמה לו ושכרו, לו תתקבל תביעתו, ייגזר משווי הפגיעה בקבוצה כולה, לפי שיקול דעתו של ביהמ"ש.

ניהול הליך מורכב זה מחייב ייצוג המשלב מקצועיות, התמחות וניסיון מוכח בתחום המס המדובר באותו עניין (ארנונה, היטלי פיתוח וכו') מלבד הכרת דיני התובענות הייצוגיות על בוריים.